Då har man jobbat 3 veckor snart efter ”sommarledigheten”

Då har man jobbat i snart 3 veckor efter den ”ofrivilliga ledigheten” och det har funkat hyfsat. Får ju inte köra bil så det har blivit tåg till och från Norge och kollektivt i Norge. Då kan man väl säga att man bidragit till att förbättra miljön på något sätt 🙂

Roade mig med att studera bipacksedeln till min medicin som är Keppra, som är ett läkemedel mot epilepsi (ett läkemedel som används för att behandla epileptiska anfall).

Där kunde man läsa följande:

Eventuella biverkningar

Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem.

Ja, vad skall man säga… såklart har jag märkt av en del..

Några av biverkningarna såsom sömnighet, trötthet och yrsel kan vara vanligare i början av behandlingen eller vid dosökning. Dessa biverkningar borde emellertid minska med tiden.

Trötthet och yrsel har jag känt av och känner fortfarande…

Mycket vanliga: förekommer hos fler än 1 av 10 användare
• inflammation i näsa och/eller svalg
• somnolens (sömnighet), huvudvärk

Inget som jag märkt…

Vanliga: förekommer hos 1 till 10 av 100 användare

• anorexi (förlorad aptit) äter hyfsat 🙂
• depression, fientlighet eller aggression, ångest, sömnlöshet, nervositet eller irritabilitet
– visst har man känt sig deprimerad emellanåt och har även upplevt att jag varit lättirriterad och reagerat aggressivt, har haft en del ångestattacker..
• kramper, balansstörningar, yrsel (känsla av instabilitet), dvala, tremor (ofrivilligt skakande)
inga kramper sen jag fick besöka sjukhuset första gången men däremot balansstörningar och yrsel då och då

• vertigo (känsla av rotation)

vad sjutton betyder det? 🙂

• hosta

det har jag haft och speciellt när jag skall lägga mig..

• buksmärta, diarré, dyspepsi (magbesvär), kräkningar, illamående

inget sånt…

• utslag

inga såna heller

• kraftlöshet/utmattning (trötthet)

till viss del ja..

Sen kommer en hel radda av saker.. hmmmm

Mindre vanliga: förekommer hos 1 till 10 av 1000 användare
• nedsatt antal blodplättar, nedsatt antal vita blodkroppar
• viktminskning, viktökning
• självmordsförsök, självmordstankar, mentala störningar, onormalt beteende, hallucinationer, ilska, förvirring, panikattack, känslomässig labilitet/humörsvängningar, upprördhet
• amnesi (minnesförlust), försämring av minnet (glömska), onormal koordination/ataxi (försämrad koordination av rörelserna), parestesi (stickningar), störning i uppmärksamheten (nedsatt koncentrationsförmåga)
• diplopi (dubbelseende), dimsyn
• onormalt leverfunktionstest
• håravfall, eksem, klåda
• muskelsvaghet, myalgi (muskelsmärta)

Vad sjutton nu blir man fundersam …man verkar täcka alla sjukdomar och tillstånd som förekommer här 🙂

Sällsynta: förekommer hos 1 till 10 av 10 000 användare

• infektion
• nedsatt antal av alla typer av blodkroppar
• allvarliga överkänslighetsreaktioner (DRESS)
• låga halter av natrium i blodet
• självmord, personlighetsstörningar (beteendeproblem), onormalt tänkande (långsamt tänkande, oförmåga till koncentration)
• okontrollerbara muskelspasmer som påverkar huvud, bål, armar och ben, svårigheter att kontrollera rörelser, hyperkinesi (hyperaktivitet)
• pankreatit
• leversvikt, hepatit
• hudutslag, som kan bilda blåsor och ser ut som små måltavlor (centrala mörka fläckar omgivna av ett blekare område med en mörk ring runt kanten) (erythema multiforme), ett omfattande hudutslag med blåsor och flagnande hud, särskilt runt munnen, näsan, ögonen och könsorganen (Stevens-Johnsons syndrom), och en svårare form som orsakar fjällning av huden på mer än 30 % av kroppsytan (toxisk epidermal nekrolys).

Ja vad säger man? vad saknas egentligen i denna lista? 🙂 Onormalt tänkande? ? Hade jag inte detta innan jag blev sjuk? 🙂 Kommer inte ihåg, men det kanske också är en bieffekt? 🙂 Hoppas att jag inte behöver äta dessa läkemedel allt för länge..:-)

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

16 + 8 =